Västerbotten fokuserar på fiskvård

Västerbotten är ett landskap som sträcker sig från Piteå till Umeå och är raka motsatsen till storstadens jäkt med sina fiskefyllda älvar och enorma skogar. Här hittar man natursköna och orörda laxälvar som forsar genom makalöst fascinerande natur som dessutom är varierande. Lika fascinerande är de hundratals älvar som med sina rungande forsar snabbt ändrar karaktär då skyfall slår till under sommaren. Det fantastiska med de olika älvarna, åarna och sjöarna är att det finns fiskemöjligheter för såväl semesterfiskaren som den mest inbitna sportfiskaren.

Fiskevårdsområdena i Västerbotten håller en otroligt hög klass och speciellt Byskeälv har satt landskapet på fiskekartan. I just Byskeälv fokuserar man på att skapa bästa möjliga miljö för fiskar att frodas, men eftersom de senaste somrarna varit väldigt torra har det fiskrika vattnet tagit stryk. Dock kretsar självfallet inte fisket här enbart runt Byske, utan det finns massvis med andra åar och älvar att pröva fiskelyckan i. Skellefteå älv exempelvis har ett fenomenalt statsfiske som för några år sedan blev gratis. Den fiskrika Vindelälven mynnar ut i närheten av Vännäs by och Kåge älv, Åbyälven samt Rickleån ger stundtals rikligt med fångst. Därtill finns massvis av tjärnar och sjöar att fiska i om man tröttnar på älvarna.

I Västerbotten satsar man verkligen på fiskevården och exempelvis Umeälven är utbyggd för att främja fiskarnas välmående. Man arbetar även för att skapa bättre tillgänglighet åt fiskeintresserade så att allt fler områden blir utnyttjade. Årligen sätter man i enlighet med fiskevårdens bestämmelser ut 90 000 laxsmolt och 25 000 havsöringssmolt enbart i Umeälven, varav ungefär 40% återfångas. Ser man till länet i sin helhet har man för tillfället 250 separata fiskevårdsområden där man koncentrerar sig på att anpassa och utveckla fiskereglerna enligt de lokala vattnens förutsättningar. Under 30 års tid har man dessutom gjort enorma insatser för att gynna landskapets numera fiskrika havsörings- och laxvattendrag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *