Vad innebär fiskevård?

Det finns flertalet olika bestämmelser kring både yrkes- och fritidsfiske i Sverige och de berör exempelvis hur, var och när man får fiska. Fiskar man i sötvatten finns all nödvändig information på fiskekortet som man köper för att få fiska i ett visst område. Till fiskevård hör även att bibehålla en god vattenkvalitet och att fiskbeståndet hålls på en bra nivå. Centrala mål som under de senaste åren betonats allt mer är att fiskresurserna används på ett hållbart sätt och att fiskarnas naturliga fortplantning tryggas. Dessa mål eftersträvas främst genom att upprätthålla en god livsmiljö i vattnen, men även genom att styra fisket i sig. Räcker inte åtgärderna till finns förordningar i fiskevården om hur man förbättrar möjligheterna genom att plantera ut fisk.

De flesta förknippar nog fiske med soliga dagar i roddbåten och ett rödvitt guppande flöte på ett stilla vatten, men det är betydligt mycket mer. Fritidsfiske, som de flesta svenskar idkar, är allt fiske som inte förverkligas av personer med yrkesfiskarlicens eller vars fångst inte går till försäljning. Det innebär alltså att såväl kräftfiskaren som flugfiskaren ägnar sig åt fritidsfiske. Allemansrätten som råder i Sverige gör att man får röra sig nästan var som helst i naturen så länge man varken förstör eller stör. Dock är det många som inte vet att fiske faktiskt inte ingår i allemansrätten, utan det finns skilda bestämmelser som reglerar fisket för att stärka och skydda fiskbeståndet. Det är dessa regler som räknas till fiskevården och olika län i landet har specifika riktlinjer för när och var man får fiska.

Oberoende var man än tänker fiska rekommenderas att kolla upp de rådande reglerna för fiskevården. Exempelvis varierar bestämmelserna för vilka fiskar man får ta upp. Somliga arter är så hotade att man inte ens får fånga dem, som mal, ål, staksill, majfisk och havsnejonöga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *