Stadsnära fiske i Göteborgsregionen

Göteborg är inte enbart en underbar sommarstad, utan regionen är även ett Eldorado när det gäller fiske. Till fiskvårdsområdena hör hela 58 vattenområden där man får pröva fiskelyckan om man köper det fiskekort som kallas “Gula Kortet”. Har man turen på sin sida kan man dra upp allt från lake och abborre till gädda, gös, lax och multe. Därtill förvaltar Göteborg laxfisket i vissa delar av Säveån, Norra Långevattnet och Kungälv. För att få fiska i dessa områden behöver man köpa ett annat fiskekort vid namn “Blå Kortet”.

Genom att köpa “Gula Kortet” får man fiska fritt i 58 olika vattendrag och sjöar runt om i Göteborg. Artrikedomen i dessa är väldigt stor och efter enbart några kast kan man dra upp sik, lax, öring, sutare, braxen, gädda eller abborre. Långevatten är exempelvis en omtyckt och lättillgänglig skogssjö där sutarefisket är fantastiskt. Trollsjön däremot är mer svåråtkomlig, men här kan man dra upp riktigt stora öringar uppemot 2 kg. Vill man stanna inne i Göteborgs centrum skall man söka sig till Vallgraven-Kanalerna där man numera till och med kan fånga lax. Speciellt Lejontrappan, Slussen, Trädgårdsföreningen och Fiskekyrkan är platser vid kanalerna som blivit kända för sin artrikedom.

Köper man istället det “Blå Kortet” är man välkommen att fiska regnbåge i det vackra och stadsnära Norra Långevattnet. Man når enkelt fiskvårdsområdet med buss från centrum och själva sjön ligger inom gränserna för ett välskött naturreservat. Tar man bussen hoppar man av på hållplatsen Delsjömotet, varifrån det är några minuters gångväg till fiskeparadiset. Här får man fiska med spinnspö och flugspö, men mete eller annan användning av agn är förbjudet under sommarmånaderna. Hit kommer sportfiskarna för att dra upp regnbåge, men även braxen, abborre och gädda gömmer sig i de fiskrika vattnet. Vintertid får man med “Blå Kortet” i fickan bedriva isfiske med pimpelspö på Norra Långevattnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *