Fiskrika vatten ett stenkast från Stockholms storstadspuls

Många förknippar inte Stockholms storstadspuls med det optimala fisket, men faktum är att den stockholmska skärgården erbjuder ett såväl omväxlande som unikt fiske. Ute i den fiskrika skärgården är det fritt fram att pröva fiskelyckan med fluga, pimpel, spinn eller mete. Med sina nästan 35000 öar, skär och holmar är huvudstadens skärgård ett makalöst fiskvårdsområde som förtrollar både sportfiskaren och nybörjaren. I det bräckta vattnet finns sötvattensarterna gädda, gös och abborre, samt de marina arterna torsk och strömming.

Den utbredda skärgården sträcker sig från havsbandets skär och kobbar till de innersta vikarna. Möjligheterna för ett lyckat fiske är oändliga och chansen är stor för napp. Under våren och försommaren kan man dra upp strömming, gös och storgäddor, medan abborren nappar allra bäst i mitten av sommaren. Stockholms fiskevatten har faktiskt ett rykte om sig att vara ett av Sveriges bästa gäddvatten och under hösten kan man till och med få en havsöring på kroken. Föredrar man isfiske kan man göra det med spö i Mälaren och runt om i regionen. Fiskekorten säljs i sportfiskebutikerna, på nätet och vid utsatta automater.

I Stockholm har man börjat satsa allt mer på fiskevården med fokus på att stöda föreningsliv, friluftsliv och sportfisket. Detta förverkligas genom utplantering av kräftor, gös, havsöring, gädda och lax. Med tanke på att Mälaren och Saltsjön möts här är näringsrikedomen ett faktum och fisksamhällets välmående är optimalt. Platsen där de båda vattnen möts kallas för Strömmen och hit kommer flertalet olika arter för att leka, vilket i sin tur gör att större rovfiskar kommer till området för att jaga.

Föredrar man att fiska i de mindre insjöarna kan man räkna med att fångsten består av karp- och mörtfiskar. Drevviken, Magelungen och Kyrksjölöten är speciellt omtyckta sjövatten där flera arter håller till. Vill man kasta med fluga rekommenderas däremot områdena vid Djurgårdskanalen, Strömsborg och norra Strömparterren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *